In memoriam: Anton Westerlaken

In memoriam: Anton Westerlaken

Afgelopen vrijdag, 31 maart, is voormalig voorzitter van het CNV, Anton Westerlaken, op 62-jarige leeftijd overleden. Westerlaken was van 1992 tot 1998 voorzitter van het CNV. Binnen het CNV was medezeggenschap een van zijn kerntaken naast o.a. arbeidsomstandigheden, sociaal-economisch beleid. Als voorzitter van het CNV was hij ook voorzitter van de stichting SBI, Zonheuvel.

Het CNV heeft Anton Westerlaken prachtig getypeerd: ‘Kenmerkend voor al zijn activiteiten was dat hij vanuit zijn christelijk-sociale visie op mens en samenleving telkens weer initiatieven nam om werknemers te ondersteunen en om nieuwe vormen te vinden. Zo stond hij aan de wieg van een milieumeldpunt en spande hij zich in om advisering aan ondernemingsraden te professionaliseren. Daarbij speelde niet alleen de korte termijn en het vlugge succes een rol, maar hield hij de gevolgen van allerhande bewegingen op de lange termijn sterk in het oog.

Vanuit datzelfde perspectief spande hij zich in om de samenwerking tussen christelijk-sociale organisaties te bevorderen. Een samenwerking, die na het Derde Christelijk-Sociaal Congres in 1991 moeizaam op gang kwam. Het was Westerlaken te vrijblijvend en vrijblijvendheid was hem vreemd. De Stichting Christelijk-Sociaal Congres was er – in de woorden van de eerste voorzitter, J.P.H. Donner, – niet gekomen zonder zijn inzet.’

Wij herinneren ons Anton Westerlaken als een man van de christelijk-sociale beweging! Directie en bestuur Stichting SBI